Baze

Baza je  jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja. Po jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje rastvorljivo u vodi. Ovi rastvori uvek imaju pH veci od 7. 17Po protolitickoj teoriji baza je svako jedinjenje koje je akzceptor katjona vodonika.

O blogu

Ovaj blog je nastao sa namerom da učenicima približi i olakša put do znanja iz oblasti hemije. Nadamo se da će koristiti i biti interesantan  što većem broju učenika.