Baze

Baza je  jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja. Po jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje rastvorljivo u vodi. Ovi rastvori uvek imaju pH veci od 7. 17Po protolitickoj teoriji baza je svako jedinjenje koje je akzceptor katjona vodonika.