Metal

Metal je supstanca koja se sastoji od atoma metalnih hemijskih elemenata.Ovi atomi nisu povezani. Za metalne elemente se uzimaju hemijski elementi koji u cistom obliku imaju sledece osobine: dobra el. provodljivost, dobra toplotna provodljivost i veliku sklonost zagradjenje hemijskih jedinjenja sa bazama.Metali imaju odlicnemehanicke osobine.

Rude

Rude se obogacuju na vise nacina.Najcesce prosejavanjem, talozenjem,flotacijom i magnetnom metodom.Obogacena ruda se dalje koristi za dobijanje metala.Postoji vise metoda za dobijanje metala.Koji ce se metod primeniti zavisi da li ruda oksidna , sulfidna ili karbonatna