Baze

Baza je  jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja. Po jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje rastvorljivo u vodi. Ovi rastvori uvek imaju pH veci od 7. 17Po protolitickoj teoriji baza je svako jedinjenje koje je akzceptor katjona vodonika.

Metal

Metal je supstanca koja se sastoji od atoma metalnih hemijskih elemenata.Ovi atomi nisu povezani. Za metalne elemente se uzimaju hemijski elementi koji u cistom obliku imaju sledece osobine: dobra el. provodljivost, dobra toplotna provodljivost i veliku sklonost zagradjenje hemijskih jedinjenja sa bazama.Metali imaju odlicnemehanicke osobine.

Rude

Rude se obogacuju na vise nacina.Najcesce prosejavanjem, talozenjem,flotacijom i magnetnom metodom.Obogacena ruda se dalje koristi za dobijanje metala.Postoji vise metoda za dobijanje metala.Koji ce se metod primeniti zavisi da li ruda oksidna , sulfidna ili karbonatna